Basic knowledge

โลมา เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกหนึ่ง อาศัยอยู่ทั้งในทะเล, น้ำจืด และน้ำกร่อยมีรูปร่างคล้ายปลา คือ มีครีบ มีหาง แต่โลมามิใช่ปลา เพราะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรก จัดอยู่ในอันดับวาฬและโลมา 

อ่านต่อ
 1. Irrawaddy dolphin

โลมาอิรวดี หรือ โลมาหัวบาตรมีครีบหลัง) เป็นโลมาชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์โลมามหาสมุทร (Delphinidae) รูปร่างหน้าตาคล้ายโลมาทั่วไป แต่มีลักษณะเด่นคือหัวที่มนกลมคล้ายบาตรพระ ลำตัวสีเทาเข้ม

อ่านต่อ
Profile company

พัทยา ดอลฟิน เวิลด์จุดกำเนิดด้วยแนวคิดของผู้บริหารที่รักที่จะสร้าง
ความสุขเพื่อมอบให้กับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยโดยไม่รบกวนธรรมชาติ

อ่านต่อ

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชม โครงการพัทยา ดอลฟิน เวิลด์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะกลับ มาเยี่ยมเราอีกครั้ง ...

Pattaya Dolphin World Amazing of Thailand
 • รอบการเล่นน้ำกับโลมา   สำหรับรอบเล่นน้ำกับโลมาของพัทยาดอลฟิน เวิลด์
  เรามีวันละ 5 รอบ ดังนี้
  รอบแรก          เริ่ม เวลา 09.45 น.
  รอบที่สอง        เริ่ม เวลา 11.45 น.
  รอบที่สาม        เริ่ม เวลา 13.45 น.
  รอบที่สี่            เริ่ม เวลา 15.45 น.
  รอบที่สุดท้าย    เริ่ม เวลา 17.00 น.
  โดยใช้เวลาทำการเล่นน้ำกับโลมาประมาณรอบละ 30 นาที **การเล่นน้ำกับโลมาต้องโทรมาจองก่อนอย่างน้อย 3 วัน โทร 038-051-790-4 หรือ 084-6537676 (สายด่วน)**

 • กฏของการเล่นน้ำกับโลมา 1. สวมชุดว่ายนํ้าที่ไม่มีส่วนประกอบของโลหะหรือวัสดุที่เป็น
      อันตรายต่อโลมา
  2. ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน, นาฬิกา,
      ตุ้มหู, สร้อย, ลูกปัด, ขนตาปลอม, สายสิญน์แบบเชือก
      ไนล่อนหรือสายสิญน์ที่มีลูกปัด
  3. ห้ามสวมหมวกคลุมผม, หมวกว่ายนํ้า, แว่นตาว่ายนํ้า,
      แว่นสายตา, แว่นกันแดด,คอนแท็คเลนส์ฯ
  4. ห้ามนำสิ่งของมีค่าติดตัวลงไปในสระโลมา
  5. ต้องตัดเล็บมือและเล็บเท้าให้สั้น ห้ามการต่อเล็บ หรือ     ติดวัตถุตกแต่งใดๆบนเล็บ หรือมิเช่นนั้นต้องตัดเล็บที่ต่อให้     สั้นและตะไบเล็บเพื่อลบคม
  6. ต้องอาบนํ้าล้างตัว และสวมชูชีพก่อนลงสระ
  7. ห้ามทาครีมกันแดด หรือโลชั่นทาผิวใดๆก่อนลงสระ
  8. ห้ามบุคคลที่เป็นโรคติดต่อและมีโรคประจำตัว เช่น หืด,
      หอบ, วัณโรค, หวัด, เรื้อน, ตาแดง, โรคหัวใจ, ลมบ้าหมู,
      ลมชัก, ผิวหนัง, และโรคระบาดติดต่ออื่นๆ
  9. ห้ามผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือไม่สมบูรณ์, ผู้ที่ตั้งครรภ์,
      ผู้ที่มีบาดแผล, ผู้มีประจำเดือน, ผู้พิการ, ผู้พิการทางสมอง
      รวมถึงผู้ที่มีประสาทช้า
  10. ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ และ ห้ามสูบบุหรี่ ก่อนลงสระและ
       ขณะลงสระ
  11. ห้ามส่งเสียงดัง และห้ามทำร้ายโลมา
  12. ห้ามกระโดดนํ้าหรือห้ามดำนํ้า
  13. ห้ามสัมผัสโลมาบริเวณบนศีรษะและช่องพ่นนํ้าบนศรีษะ
       โลมา
  14. ต้องทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างเคร่งครัด
  15. ลูกค้าที่มาใช้บริการต้องมีนํ้าหนักไม่เกิน 90 กิโลกรัม/คน      ถ้านํ้าหนักเกิน 90 กิโลกรัม จะไม่สามารถลงว่ายนํ้ากับ      โลมาได้ เล่นได้เฉพาะ บนเบาะเท่านั้น
  16. เด็กต้องอายุ 5 ขวบขึ้นไปหรือส่วนสูง 110 เซนติเมตร
       ขึ้นไปหรือตามความเหมาะสมของเจ้าหน้าที่ตรวจร่างกาย
  17. เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 5 ขวบหรือส่วนสูงไม่ถึง 110 ซม.
       หากผู้ปกครองหรือลูกค้ายืนยันจะว่ายนํ้ากับโลมา จะต้อง
       เซ็นหนังสือรับทราบความยินยอมในกรณีหากเกิดอุบัติเหตุ
       ขณะว่ายนํ้ากับโลมา ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณี
       ใดๆทั้งสิ้น
  18. กรณีลูกค้ามีผู้ติดตาม
      18.1. ค่าผู้ติดตาม 100 บาท / คน
      18.2. ผู้ติดตามสามารถถ่ายรูปได้แต่ไม่สามารถบันทึก
              VDO ได้และต้องอยู่ในพื้นที่ที่บริษัทกำหนดไว้ให้
              เท่านั้น
  19. ว่ายนํ้ากับโลมา 12 ท่าน/รอบ (เวลา 9.45น.)
       ว่ายนํ้ากับโลมา 4 ท่าน/รอบ
       (เวลา 11.45น. / 13.45น. / 15.45น. / 17.00น.)
      19.1. ระยะเวลาในการทำกิจกรรมประมาณ 30 นาที /รอบ
  20. กรุณาโทรจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน
  21. กรุณาโอนเงินก่อนเข้าใช้บริการ
  22. กรณียกเลิกว่ายนํ้ากับโลมา ทาง Pattaya Dolphin World
       จะไม่คืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นถือว่าท่านสละสิทธิ์
  23. ลูกค้าจะต้องตรียม ชุดว่ายนํ้า,ผ้าเช็ดตัว มาเองทางบริษัท
       ไม่มีให้บริการ
  24. บริษัท มีล๊อกเกอร์ ไว้ให้บริการสำหรับลูกค้าว่ายนํ้ากับ
       โลมาเท่านั้น