Basic knowledge

โลมา เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกหนึ่ง อาศัยอยู่ทั้งในทะเล, น้ำจืด และน้ำกร่อยมีรูปร่างคล้ายปลา คือ มีครีบ มีหาง แต่โลมามิใช่ปลา เพราะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีรก จัดอยู่ในอันดับวาฬและโลมา 

อ่านต่อ
 1. Irrawaddy dolphin

โลมาอิรวดี หรือ โลมาหัวบาตรมีครีบหลัง) เป็นโลมาชนิดหนึ่ง อยู่ในวงศ์โลมามหาสมุทร (Delphinidae) รูปร่างหน้าตาคล้ายโลมาทั่วไป แต่มีลักษณะเด่นคือหัวที่มนกลมคล้ายบาตรพระ ลำตัวสีเทาเข้ม

อ่านต่อ
Profile company

พัทยา ดอลฟินเวิลด์ แอนด์ รีสอร์ทจุดกำเนิดด้วยแนวคิดของผู้บริหารที่รักที่จะสร้าง
ความสุขเพื่อมอบให้กับนักท่องเที่ยวทุกเพศทุกวัยโดยไม่รบกวนธรรมชาติ

อ่านต่อ

ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ได้มาเยี่ยมชม โครงการพัทยาดอลฟิน เวิลด์ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะกลับ มาเยี่ยมเราอีกครั้ง ...

Pattayadolphin world Amazing of thailand
 • รอบการเล่นน้ำกับโลมา              
    สำหรับรอบเล่นน้ำกับโลมาของพัทยาดอลฟิน เวิลด์ เรามีวันละ 5 รอบ ดังนี้
  รอบแรก เริ่ม เวลา 09.45 น.
  รอบที่สอง        เริ่ม เวลา 11.45 น.
  รอบที่สาม        เริ่ม เวลา 13.45 น.
  รอบที่สี่            เริ่ม เวลา 15.45 น.
  รอบที่สุดท้าย    เริ่ม เวลา 17.00 น.
  โดยใช้เวลาทำการเล่นน้ำกับโลมาประมาณรอบละ 45 นาที **การเล่นน้ำกับโลมารับได้วันละ 15 คน ต้องโทรมาจองก่อนอย่างน้อย 1 วันที่โทร 038-051-790-6 หรือ 084-6537676 (สายด่วน)**


 • กฏของการเล่นน้ำกับโลมา              
  1.สวมชุดว่ายน้ำ กางเกงขาสั้น เสื้อยืด
     ที่ไม่มีส่วนของโลหะหรือวัสถุที่เป็นอันตรายต่อโลมา
  2.ห้ามสวมใส่เครื่องประดับทุกชนิด เช่น แหวน นาฬิกา ตุ้มหู
     ลูกปัด ขนตาปลอม สายสิญน์แบบเชือกไนล่อน เป็นต้น
  3.ห้ามสวมหมวกคลุมผม, หมวกว่ายน้ำ, แว่นตาว่ายน้ำ แว่น
     สายตา, แว่นกันแดด
  4.ห้ามนำสิ่งของมีค่าติดตัวลงไปในสระโลมา
  5. ต้องตัดเล็บมือและเล็บเท้าให สั้น ห้ามการต่อเล็บหรือติด
      วัตถุตกแต่งใดๆบนเล็บ หรือมิเช่นนั้นต้องตัดเล็บที่ต่อให้สั้น
       และตะไบเล็บเพื่อลบคม
  6. ต้องอาบนํ้าล้างตัว และสวมชูชีพก่อนลงสระ
  7. ห้ามทาครีมกันแดด หรือโลชั่นทาผิวใดๆก่อนลงสระ
  8. ห้ามบุคคลที่เป็นโรคติดต่อและมีโรคประจำตัว เช่น หืด,
      หอบ, วัณโรค, หวัด, เรื้อน, ตาแดง, โรคหัวใจ, ลมบ้าหมู
      ลมชัก, เอดส์, และโรคระบาดติดต่ออื่นๆ
  9. ห้ามผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอหรือไม่สมบูรณ์,ผู้ที่ตั้งครรภ์         ผู้ที่มีบาดแผล, ผู้มีประจำเดือน, ผู้พิการ, ผู้พิการทางสมอง
      รวมถึงผู้ที่มีประสาทช้า
  10.ห้ามดื่มแอลกอฮอล์ และ ห้ามสูบบุหรี่ ก่อนลงสระและขณะ
       ลงสระ
  11. ห้ามส่งเสียงดัง และห้ามทำร้ายโลมา
  12. ห้ามกระโดดนํ้า ห้ามดำนํ้า
  13. ห้ามสัมผัสโลมาบริเวณศีรษะ ตั้งแต่ปลายปากถึงคอ
  14. ต้องทำตามคำแนะนำของครูฝึกอย่างเคร่งครัด